Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa

mgr inż. Jacek Kramnik

O firmie

Firma Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik, została założona w 1995 roku i działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bez przerwy do dnia dzisiejszego.

Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, nadzorów budowlanych oraz rzeczoznawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zlecenia wielobranżowe realizowane są na zasadzie współpracy z innymi jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie projektowania i nadzoru.

Firma dysponuje następującym licencjonowanym oprogramowaniem do projektowania i obliczeń konstrukcji w zakresie płyt, powłok i konstrukcji prętowych, analizowanych w zakresie statyki, dynamiki, teorii II rzędu:

Projektowanie

Nadzór budowlany

Rzeczoznawstwo

Posiadane uprawnienia:

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń

Rzeczoznawca

Decyzja o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlane

Projektowanie

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Zaśw. Konserwatorskie

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego przy tych robotach

Górn. odkrywkowe

Świadectwo posiadania kwalifikacji osoby średniego dozoru specjalności technicznej budowlanej w zakładach górniczych odkrywkowych

Górn. podzienme

Świadectwo posiadania kwalifikacji osoby dozoru średniego specjalności technicznej budowlanej w podziemnych zakładach górniczych

Referencje:

Gmina Wałbrzych

Gmina Wałbrzych

GE

GE Power Controls Poland

Cersanit S.A.

Cresanit III S.A.

Dialog S.A.

Dialog S.A.

Promont sp. z o.o.

Promont sp. z o.o.

Szpital Sokołowskiego

Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzchu

Adres siedziby: ul. Mieszka I 9, 58-309 Wałbrzych

: +48 74 6660820,  : +48 694144499

: jacek_k@onet.pl

NIP: 886-100-72-78

REGON: 890294475

Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii